Bestuur Jun
18

Algemene Ledenvergadering 1 juli 2014

Geachte leden en ouder(s)/verzorger(s) van jeugdleden,

Het bestuur van MHC Heerhugowaard nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering. De vergadering wordt gehouden op dinsdag 1 juli 2014 om 19.30 uur in ons clubhuis op sportpark De Vork, in Heerhugowaard. Het verslag van de ALV van 3 juli 2013 is te vinden op onze site onder Documenten (na inloggen). De overige stukken zullen zo snel mogelijk gepubliceerd worden.

De agenda is als volgt:

1. Opening
2. Verslag ALV 3 juli 2013 (bijlage, ter vaststelling)
3. Ingekomen stukken, agendapunten, mededelingen
4. Verslagen (ter kennisneming)
a. Verslag voorzitter
b. Verslag secretaris
c. Verslag hockey technisch commissie
d. Verslag club technisch commissies
e. Verslag accommodatie commissaris
f.  Verslag algemeen bestuurslid
g. Verslag barcommissie  
h. Verslag penningmeester  
i.  Verslag kascommissie

pauze

5.  Goedkeuring jaarrekening en decharge bestuur
6.  Vaststelling begroting en contributie  
7.  Verkiezing bestuur
8.  Uitloting obligatielening
9.  Oproep vrijwilligers
10. Verkiezing kascommissie
11. Benoeming leden van verdienste/ereleden
12. Rondvraag
13. Sluiting

Nieuws afbeelding

Lid worden

Wil je ook spelen bij de leukste club van Noord Holland? Meld je dan snel aan.

Ik wil lid worden

Vacatures

Onze vereniging draait op vrijwilligers. Er zijn veel taken te verrichten en hiervoor hebben wij vrijwilligers nodig. Hieronder vindt u de vacatures waarvoor wij invulling zoeken. Interesse of meer weten? Mail naar [email protected]

Ik wil graag helpen

Hoofdsponsor

Rabobank Heerhugowaard Alkmaar e.o.

Sponsor worden

Wij kunnen wat voor u betekenen en wij hebben u ook nodig! Dat bied kansen.

Ik wil sponsor worden