Vacatures

Vrijwilligers - Clubhuisdienst - Coördinator
Onze club moet voor leden en bezoekers een fijne, schone en veilige plek zijn om te hockeyen, spelen of aan te moedigen. Het is dan prettig als het clubhuis opgeruimd en schoon is en iedereen zijn vrijwilligerstaken uitvoert. De Clubhuisdienst ziet hierop toe. De club is op zoek naar ouders en of seniorleden die ca. 3 maal per jaar de clubhuisdienst op zich willen nemen.

Instructie Clubhuisdienst

Onze club moet voor leden en bezoekers een fijne, schone en veilige plek zijn om te hockeyen, spelen of aan te moedigen. Het is dan prettig als het clubhuis opgeruimd en schoon is en iedereen zijn vrijwilligerstaken uitvoert. De Clubhuisdienst ziet hierop toe.

 

Elke zaterdag zijn er 3 clubhuisdiensten:

-          Opening: tot ca. 11:30 uur;

-          Middaguur: tot ca. 14:30 uur;

-          Afsluiten: tot einde programma, ca. 17:30 uur.

 

De diensten en tijden worden aangekondigd op de website en worden via de e-mail doorgegeven aan de betreffende personen. Gemiddeld wordt er 3 keer per seizoen een beroep op je gedaan voor deze dienst.

 

Ochtenddienst

De ochtenddienst opent het clubhuis. Hiervoor zijn sleutels van de accommodatie nodig, deze moeten worden opgehaald bij het sleuteladres:

- Fam. BeerepootWuite

Van Santenlaan 94 te Heerhugowaard

 

Instructies

- Drie kwartier voor de eerste wedstrijd aanwezig zijn;

- Clubhuis openen, alarm uitzetten (Zie instructies verderop,  alarmcode staat op label in sleutelzak) en de keukendeur openen;

- Mocht er nog geen bardienst aanwezig zijn, alvast een pot koffie en thee zetten.

- Bardienst verwelkomen;

- Toiletten controleren op aanwezigheid van handdoekjes en toiletpapier. De sleuteltjes van de handhouders hangen in het sleutelkastje in de keuken;

- In het keukenkastje boven de frituur, waar barcommissie opstaat, ligt een checklist calamiteitenformulier. Op dit formulier kunnen bijzonderheden, afwezigen voor de bardienst en fluitdiensten genoteerd worden. 

Einde dienst

“Checklist calamiteiten” overdragen aan de volgende dienst en mondeling doorgeven eventueel minder essentiële zaken.

 

Volgende dienst(en)

Overname dienst:

Navragen achterstand op wedstrijdschema en opvragen “Checklist calamiteiten”.

 

Instructies

- Toiletten controleren op aanwezigheid van handdoekjes en toiletpapier.

- Afsluiten na de laatste wedstrijd: toezien op schoonmaak van het clubhuis door het laatst spelende team, veldverlichting uit, vlaggen en/of andere hockeymaterialen van het veld halen en opruimen, legen (iedere week i.v.m. fruitvliegjes) van drums met plastic afval. Toezien op schoonmaken van kleedkamers en afsluiten daarvan. Toezien op schoonmaak van bar en keuken. Voor afsluiting clubhuis: ziet “Instructies afsluiten clubhuis” (hangt boven kassa). Geen personen meer in het clubhuis laten, tenzij die uit hoofde van hun functie een sleutel hebben. Daarna Alarm “aan” zetten.

 

Einde dienst

Hoofdsleutel terugbrengen naar het sleuteladres (als vermeld). “Checklist calamiteiten” in barcommissiebak achterlaten (keukenkastje rechtsboven de frituur).

 

Algemeen

Op zaterdag worden de vrijwilligerstaken voornamelijk door ouders uitgevoerd. Dit betreft voornamelijk bardiensten. Fluiten wordt gedaan door junior- en seniorleden en soms door ouders.

Over het algemeen voert iedereen keurig zijn vrijwilligerstaak uit en zijn er weinig tot geen problemen.

 

Naast de eerder genoemde instructies zijn er nog algemene instructies voor de Clubhuisdienst.

 

- Ontvangst van gastteams en hun begeleiders. Indien gewenst, gastteams de kleedkamers aanwijzen. Attendeer hen op hun eigen risico, in geval van diefstal, vermissing of beschadiging. Laat ze waardevolle spullen uit de kleedkamers meenemen.

- Controleren of de opgestelde bardiensten aanwezig zijn. Indien er een bardienst ontbreekt dan dient de manager / coach van het team hierop aangesproken te worden. Hij of zij dient een vervanger aan te wijzen of zelf bardienst gaan draaien.
- Zo niet, desnoods zelf invallen. Vervolgens de niet opgekomen bardienst bellen, attenderen op verzuim en informeren naar de reden voor het verzuim. Tevens de “Checklist calamiteiten” invullen, zeker in het geval van speciale omstandigheden (bijv. is coach, heeft winkel en kan niet op zaterdag).

- Toezien op aanwezigheid van scheidsrechters. Mocht de scheidsrechter niet aanwezig zijn dan een invaller zoeken of zelf invallen (mits invaller in bezit van scheidsrechterskaart). Lukt beide niet, dan zal een speler of begeleider van het thuis spelende team zelf moeten zorgen voor een invalbeurt. Pas in het uiterste geval een beroep doen op het gastelftal.

- Toezien dat kinderen onder de 16 jaar zich niet achter de bar begeven, noch beneden de 18 jaar indien er alcohol wordt geschonken, dit i.v.m. horecavergunning.

- Wij zijn een rookvrije vereniging. Mocht je mensen toch zien roken verwijs ze dan naar de parkeerplaats.

- Toezien dat het clubhuis, toiletten en kleedkamers schoon worden gehouden gedurende de bestuursdienst. Niet op de banken laten lopen, ook geen voeten op de tafels. Loop ook eens langs de kleedkamers. Troepmakers direct aanpakken en laten opruimen. Toezien dat volle prullenbakken worden geleegd en dat de vuilniszakken in de vuilcontainer worden afgevoerd.

- Toezien dat de huisregels niet worden overtreden. Bij ernstige overtreding, direct de barcoördinator bellen: telefoon zie prikbord.


 

Alarm- en Verlichtingshandleiding

 

LEES DEZE HANDLEIDING VOORDAT JE DE DEUR OPENT OF DE CLUB SLUIT!

 

Openen & Sluiten

Het alarm geldt alleen voor het clubgebouw en keepershok, niet voor de kleedkamers.

Je hebt 40 seconden om het alarm uit te schakelen of in te schakelen.

Zodra de deur open gaat zoemt er een “buzzer”. De buzzer zoemt in onderbroken piepjes wanneer een sensor beweging heeft waargenomen. Weet dan dat het alarm is geactiveerd. Zo ook bij sluiten.

 

Binnenkomst Clubhuis

- Ga naar het console met het “touchscreen” op de muur nabij de keukendeur;

- Je ziet op het console een donkergroen beeld met tijdnotatie. Raak dit “touchscreen” 1 x aan;

- Druk linksboven op het grijze pijltje “Alarm uitschakelen”;

- Toets de alarmcode in, druk daarna op ENTER; 

- Het hoofdmenu toont nu het Alarmmenu: Deze staat op “On”, druk hierop zodat je “Off” ziet:

1.    Het alarm is nu uitgeschakeld. Je komt nu op automatisch op het hoofdmenu “Binnen”.

2.    Alle basisverlichting en de luchtverwarming gaan nu direct aan.

3.    Je hoeft verder niets meer te doen.

 

Afsluiten Clubhuis

- Controleer of de thermostaat van de verwarming (links van alarmconsole) op 15 staat;

- Controleer of alle deuren gesloten zijn (keepersspullenhok, toilet, serre, bestuurskamer en keuken(magazijn)deuren) en op slot zijn gezet, m.u.v. de deur naar de hal (tussendeur);

- Zorg dat je meeneemspullen bij de hand hebt of in de kleedkamerentreegang hebt gezet;

- Ga naar het “touchscreen” op de muur nabij de keukendeur;

- Het console staat geactiveerd op “Binnen”;

- Druk naast de laatste button “Afsluiten” op het “Off”-gedeelte. Deze gaat nu naar “On”;

- De “buzzer” gaat (onderbroken) zoemen. Je hebt 40 seconden om het clubhuis te verlaten;

- Als alle deuren dicht zijn en de “buzzer” zoemt in één lange piep, dan is het alarm goed ingeschakeld. Alle basisverlichting en luchtverwarming gaan dan automatisch uit;

- Doe de tussendeur en de buitendeur op slot;

- Ga naar de parkeerplaats, sluit het hek en doe deze op slot.

 

 Jubileumtrui 50 jaar MHC Heerhugowaard

Ter ere van het 50-jarig bestaan van onze hockeyclub hebben we een jubileumtrui ontworpen. Wil je ook zo'n trui? Geef dan de gewenste maat, je naam, e-mailadres en 06 op voor een jubileumtrui. De trui kost € 35,00 en na je bestelling is betaling verplicht, je ontvangt een betaalverzoek.

MHC Heerhugowaard 50 jaar

Lid worden

Wil je ook spelen bij de leukste club van Noord Holland? Meld je dan snel aan.

Ik wil lid worden

Vacatures

Onze vereniging draait op vrijwilligers. Er zijn veel taken te verrichten en hiervoor hebben wij vrijwilligers nodig. Hieronder vindt u de vacatures waarvoor wij invulling zoeken. Interesse of meer weten? Mail naar [email protected]

Ik wil graag helpen

Hoofdsponsor

Sponsor worden

Wij kunnen wat voor u betekenen en wij hebben u ook nodig! Dat bied kansen.

Ik wil sponsor worden