Vacatures

Bestuur - Secretaris
De secretaris draagt zorg voor een verantwoord beheer van de secretariële processen van de vereniging. Je bent de spil van het bestuur.

Doel

De secretaris draagt zorg voor een verantwoord beheer van de secretariële processen van de vereniging. Tevens is het doel van de functie het activeren, motiveren en coördineren van de onder zijn of haar beheer gestelde commissies. Evenals het leveren van een bijdrage aan en het implementeren van het beleid van MHC Heerhugowaard

 

Plaats in de vereniging

Is lid van het dagelijkse bestuur van MHC Heerhugowaard

 

Functie-inhoud

-  Is als bestuurslid belast met de volgende portefeuilles:

         Clubhuisdiensten v/h bestuursdiensten;

         Ledenadministratie;

         Ledenwerfcommissie.

- Neemt taken over van de voorzitter bij afwezigheid van de voorzitter;

- Zorgt voor een goede taakverdeling; 

- Notuleert bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergadering, maakt hiervan verslag en zorgt voor de verspreiding; 

- Draagt zorg voor het samenstellen van de agenda voor de bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergadering;

- Houdt de taken- en besluitenlijst bij;

- Stelt het jaarverslag van het secretariaat op;

- Verzamelt de jaarverslagen van de verschillende commissies;

- Beheert inkomende en uitgaande post en het verenigingsarchief;

- Draagt zorg voor de samenstelling, inhoud en uitgave van verenigingsinformatie;

- Draagt zorg voor de juiste verspreiding van informatie naar leden; 

- Houdt de inschrijving bij Kamer van Koophandel actueel;

- Onderhoudt contacten met de Hockeybond;

- Houdt de ledenadministratie/ledenlijst bij;

- Bewerkstelligt een goede communicatie met deze commissies en houdt deze in stand;

- Signaleert problemen en draagt oplossingen aan; 

- Is binnen het bestuur de eerst verantwoordelijke voor de jaardoelstellingen die in het jaarlijkse doelstellingsactieplan zijn vervat die zijn/haar portefeuilles bevatten en zijn/haar bestuurlijke portefeuilles betreffen en is daarop intern en extern het aanspreekpunt;

- Implementeert met behulp van het jaarlijkse actieplan de relevante verenigingsdoelstellingen vastgesteld op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering;

- Is bevoegd tot het instellen van commissies en het benoemen van functionarissen om de jaardoelstellingen van zijn of haar portefeuille te verwezenlijken in overleg met het dagelijkse bestuur;

- Beheert de statuten en het Huishoudelijk reglement.


Tijdsbesteding

- Ongeveer 4 uur per week.

- Afhankelijk van de verenigingssituatie. 

- Informeel naar eigen invulling tot enkele uren per week voor informele contacten. 

- Formeel 10 x per jaar bestuursvergadering; 

- Formeel 1 x jaarvergadering; 

- Formeel 4 x per jaar overleg met commissies in portefeuille;

- Indien functiebelang aanwezig bezoeken vergaderingen KNHB, Regio enz.; 

- Telefonische en mail contacten enkele uren per maand. 

 

Functie-eisen

- Goede communicatieve vaardigheden;

- Aanleg voor en affiniteit met administratieve vaardigheden;

- Snel en accuraat rapporteren en vervaardigen van verslagen;

- Flexibele instelling en stressbestendig; 

- Leiding kunnen geven aan mensen. 

- Conformeren met het beleid en de visie van de vereniging;

- Goede omgang met vrijwilligers;

- Trends en veranderingen binnen de vereniging signaleren en zonodig deze melden aan het bestuur en aansturen van de commissies in portefeuille.

 Jubileumtrui 50 jaar MHC Heerhugowaard

Ter ere van het 50-jarig bestaan van onze hockeyclub hebben we een jubileumtrui ontworpen. Wil je ook zo'n trui? Geef dan de gewenste maat, je naam, e-mailadres en 06 op voor een jubileumtrui. De trui kost € 35,00 en na je bestelling is betaling verplicht, je ontvangt een betaalverzoek.

MHC Heerhugowaard 50 jaar

Lid worden

Wil je ook spelen bij de leukste club van Noord Holland? Meld je dan snel aan.

Ik wil lid worden

Vacatures

Onze vereniging draait op vrijwilligers. Er zijn veel taken te verrichten en hiervoor hebben wij vrijwilligers nodig. Hieronder vindt u de vacatures waarvoor wij invulling zoeken. Interesse of meer weten? Mail naar [email protected]

Ik wil graag helpen

Hoofdsponsor

Sponsor worden

Wij kunnen wat voor u betekenen en wij hebben u ook nodig! Dat bied kansen.

Ik wil sponsor worden